Växjö kommuns planmosaikkarta

LÄS MER

Via den här karttjänsten kan du få information om planbestämmelser på all planlagd mark i Växjö kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter, Mät- och GIS avdelningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00