Växjö kommuns planmosaikkarta

LÄS MER

Via den här karttjänsten kan du få information om planbestämmelser på all planlagd mark i Växjö kommun.

Frågor om e-tjänsten

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
info@vaxjo.se