Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur e-tjanster.vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från e-tjanster.vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vaxjo.se eller ringa 0470-410 00. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@vaxjo.se eller ring 0470-410 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs nedan har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Webbplatsens språk är inte angivet.
 • Vissa sidor saknar en H1-rubrik eller har flera H1-rubriker.
 • Vissa sidor har felaktig rubriksättning vilket skapar en felaktig hierarki.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Vissa element på webbplatsen går inte att navigera till med hjälp av tangentbordsnavigering

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Kontrast mellan bakgrund och text ligger på flera platser under det godkända värdet och kan bli svår att urskilja.
 • Webbplatsens språk är inte angivet.
 • Vissa sidor saknar en H1-rubrik eller har flera H1-rubriker.
 • Vissa sidor har felaktig rubriksättning vilket skapar en felaktig hierarki.
 • Vissa element på webbplatsen går inte att navigera till med hjälp av tangentbordsnavigering

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av e-tjanster.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 15 december 2022.

Webbplatsen lanserades den 23 oktober 2019.

 

Licenser

e-tjanster.vaxjo.se använder ikoner från Font Awesome som faller under Creative Commons Attribution 4.0 International license.  Villkoren för att använda dessa hittar ni på följande länk https://fontawesome.com/license