Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (44)

  Externa blanketter (4)

  Förskola och skola (14)

  Jobb och företag (39)

  Kultur och fritid (5)

  Politik och demokrati (6)

  Se och göra (1)

  Stöd och omsorg (37)

  • Anmälan om behov av god man/förvaltare

   Anmälan om behov kan göras av vem som helst. Arbetar du inom sjukvården, socialtjänsten eller LSS verksamhetsområde har du en skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare finns, enligt SoF 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Om samtycke från berörd person finns ska blankett ”Ansökan om god man” användas istället.

   Anmälan om behov kan göras av vem som helst. Arbetar du inom sjukvården, socialtjänsten eller LSS verksamhetsområde har du en skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare finns, enligt SoF 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Om samtycke från berörd person finns ska blankett ”Ansökan om god man” användas istället.

  • Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du ansöka om nytt eller förlängt parkeringstillstånd i Växjö kommun

   Här kan du ansöka om nytt eller förlängt parkeringstillstånd i Växjö kommun

  • Ansök om samtycke - god man/förvaltare

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om samtycke 

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om samtycke 

  • Ansök om samtycke - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare ansöka om samtycke 

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare ansöka om samtycke 

  • Ansök om uttag från överförmyndarspärrat konto - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan du som är vårdnadshavare ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

  • Ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

  • Ansökan om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och/eller frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten om ni har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och/eller frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten om ni har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

  • Ansökan Växjö kommuns fonder och stiftelser

   Ansökan om fondmedel ur Växjö kommuns stiftelser och fonder. 

   Ansökan om fondmedel ur Växjö kommuns stiftelser och fonder. 

  • Arvode speciell händelse

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om arvode vid speciell händelse

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om arvode vid speciell händelse

  • Begär insats enligt LSS

   Begära insats enligt LSS

   Begära insats enligt LSS

  • Begäran om anstånd

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära anstånd med att lämna in handlingar till överförmyndarnämnden.

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära anstånd med att lämna in handlingar till överförmyndarnämnden.

  • Begäran om entledigande

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära dig entledigad

   Här kan du som är god man eller förvaltare  begära dig entledigad

  • Begäran om Informationssamtal

   Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalsintyg utfärdas till den förälder som har deltagit i informationssamtal. Begäran om Informationssamtal kan göras via den här e-tjänsten om du har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

   Vill du enbart ha information om familjerättsliga frågor och inte är i behov av samtalsintyg till Tingsrätten, är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten via Kontaktcenter,
   telefonnummer: 0470- 41000  

   Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalsintyg utfärdas till den förälder som har deltagit i informationssamtal. Begäran om Informationssamtal kan göras via den här e-tjänsten om du har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun.

   Vill du enbart ha information om familjerättsliga frågor och inte är i behov av samtalsintyg till Tingsrätten, är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten via Kontaktcenter,
   telefonnummer: 0470- 41000  

  • Beställ förvaltarfrihetsbevis

   Beställ ett förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden.

   Beställ ett förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden.

  • Beställ registerutdrag

   Beställ ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden.

   Beställ ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden.

  • Bli god man eller förvaltare

   Om du är en person som vill hjälpa en annan medmänniska och som är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

   Om du är en person som vill hjälpa en annan medmänniska och som är noggrann, har ett bra sinne för ekonomi och att leta information, då kan du bli god man.

  • Bli kontaktperson -Intresseanmälan

   En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och ger stöd till en person som behöver det.

   Du behöver ha fyllt 18 år för att anmäla intresse. Om du går vidare i processen kommer du att behöva ta med utdrag från belastningsregistret till intervjun.

    

   En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och ger stöd till en person som behöver det.

   Du behöver ha fyllt 18 år för att anmäla intresse. Om du går vidare i processen kommer du att behöva ta med utdrag från belastningsregistret till intervjun.

    

  • Boka reparation av hjälpmedel

   Välkommen till Hjälpmedelsverksamhetens bokningstjänst.
   Här kan du boka tid för reparation av rullstol eller rollator som du fått låna av kommunen.

   Välkommen till Hjälpmedelsverksamhetens bokningstjänst.
   Här kan du boka tid för reparation av rullstol eller rollator som du fått låna av kommunen.

  • Ersättning för uppdragstagare - Arbete och välfärd

   Här kan du som uppdragstagare inom Arbete och välfärd (Socialtjänsten) ansöka om ersättning för ditt uppdrag som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller särskild förordnad vårdnadshavare.

    

   Här kan du som uppdragstagare inom Arbete och välfärd (Socialtjänsten) ansöka om ersättning för ditt uppdrag som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller särskild förordnad vårdnadshavare.

    

  • God man/förvaltare - åtagande och samtycke

   Här kan du lämna åtagande och samtycke om god man

   Här kan du lämna åtagande och samtycke om god man

  • Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

   Ansökan om bistånd enligt SOL

   Ansökan om bistånd enligt SOL

  • Kompletteringar och yttrande

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna kompletteringar som överförmyndarnämnden begärt eller som du själv vill delge överförmyndarnämnden. Du kan också lämna yttranden som överförmyndarnämnden begärt att du ska inkomma med.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna kompletteringar som överförmyndarnämnden begärt eller som du själv vill delge överförmyndarnämnden. Du kan också lämna yttranden som överförmyndarnämnden begärt att du ska inkomma med.

  • Lämna förenklad årsräkning - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare lämna förenklad årsräkning

   Här kan du som är vårdnadshavare eller förmyndare lämna förenklad årsräkning

  • Lämna förteckning - god man/förvaltare

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna förteckning

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna förteckning

  • Lämna förteckning - vårdnadshavare

   Här kan du som är vårdnadshavare lämna förteckning.

   Här kan du som är vårdnadshavare lämna förteckning.

  • Lämna redogörelse - ensamkommande barn

   Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

   Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

  • Lämna redogörelse för extra arvode - ensamkommande barn

   Lämna redogörelse för extra arvode som god man för ensamkommande barn

   Lämna redogörelse för extra arvode som god man för ensamkommande barn

  • Lämna årsräkning - vårdnadshavare/förmyndare

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning/sluträkning och redogörelse.

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning/sluträkning och redogörelse.

  • Lämna årsräkning/sluträkning till överförmyndarnämnden

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning/sluträkning och redogörelse.

   Här kan du som ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) lämna in årsräkning/sluträkning och redogörelse.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna omprövning av förvaltarskap för förmyndare

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna omprövning av förvaltarskap för förmyndare

  Övriga e-tjänster (1)