Anmälan om specialkost och annan kost i skolan

LÄS MER

Blankett för anmälan om specialkost och annan kost i skolan.

Specialkost i Växjö kommun ges enbart till barn, elever och personal som behöver annan kost för att de är allergiska eller har en intolerans. Vid behov kan måltidsorganisationen begära att få se läkarintyg alternativt kostintyg.

Av religiösa skäl erbjuder Växjö kommun kost utan fläskkött. Vi erbjuder inte halalkött, kosher eller övriga önskemål om ändrad kost utan hänvisar då till den vegetariska kosten.
Om ett barn har behov av annan kost på grund av särskilda skäl, till exempel en neuropsykiatrisk diagnos där matsituationen leder till svårigheter, kontaktar vårdnadshavare förskolechef/rektor som kontaktar respektive enhetschef inom måltidsorganisationen.