Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för att du som god man för ensamkommande barn ska kunna redogöra för ditt uppdrag samt ansöka om extra arvode. Den vanliga redogörelsen lämnas kvartalsvis samt vid avslutande av uppdrag. I redogörelsen lämnas uppgifter för överförmyndarnämndens tillsyn över uppdraget samt uppgifter som ligger till grund för arvodet.

Som god man är du skyldig att inkomma med de uppgifter som överförmyndarnämnden begär. Du är alltså skyldig att varje kvartal skicka in en redogörelse. Gode män som inte inkommer med redogörelsen kan komma att entledigas från sitt uppdrag.

Redogörelsen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 5:e i månaden efter varje kvartal, dvs 5 januari, 5 april, 5 juli samt 5 oktober. Om redogörelsen inkommer senast detta datum kommer redogörelsen att granskas och arvode utbetalas samma månad, under förutsättning att redogörelsen är komplett och att gode mannen inte utreds för entledigande.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa