Anmälan om lokal för catering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

ANMÄLAN enligt 8 kap 4 § alkohollagen  (2010:1622) om lokal för catering

Här anmäler du serveringslokal för cateringverksamhet. Du som har meddelas stadigvarande serveringstillstånd för att bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap kan i den här e-tjänsten anmäla serveringslokal. Det krävs att i förväg och inför varje serveringstillfälle, anmäla den lokal där serveringen kommer att ske, antingen i för tillfället förhyrd lokal eller enskilda hem. När det gäller en för tillfället hyrd lokal kan tillståndshavaren behöva styrka sin dispositionsrätt exempelvis med hyresavtal. Serveringslokalen skall även vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och remiss till räddningstjänsten kan bli aktuellt för att få lokalen godkänd (avser inte servering i enskilda hem).

För mer information om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen lär mer här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa