Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vällkommen att ansöka om Planbesked 

En detaljplan säger var och hur du får bygga och vad ett visst område får användas till. Om du vill bygga eller anlägga något som går emot detaljplanens bestämmelser eller om området inte är planlagt sedan innan kan du ansöka om planläggning.

Då ansöker du om att ta fram en ny detaljplan eller ändra i den detaljplan som kanske redan finns för området.

Du kan läsa mer om regler, processen och hitta aktuella taxor på Växjö kommuns hemsida.

Ansök via e-tjänst
Som privatperson eller när du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Innan du startar

När du ansöker behöver du även bifoga situationsplan och översiktskarta i PDF format, du behöver också veta vilken fastighetsbeteckning som ansökan gäller för. 

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

sbn@vaxjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa