Barn- och elevuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för vårdnadshavare som har barn i kommunal förskola, förskoleklass och grundskola i Växjö kommun. Elever eller vårdnadshavare med skyddad identitet ska inte använda sig av e-tjänsten.

Varje läsår ska du som vårdnadshavare fylla i och lämna in information som rör ditt barn. Förskolan eller skolan måste ha aktuell information om ditt barn gällande eventuell specialkost och allergier.

E-tjänsten Barn-och elevuppgifter behöver signeras av båda vårdnadshavarna, vid gemensam eller delad vårdnad. Observera att den första vårdnadshavaren behöver kunna den andra vårdnadshavarens e-postadress för att kunna skicka in e-tjänsten.

Vid ensam vårdnad kommer e-tjänsten direkt in till Växjö kommun.

Den första vårdnadshavaren fyller i e-tjänsten och signerar den. Ett meddelande om att signera på Mina Sidor går till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren måste då inom 4 veckor signera e-tjänsten via Mina Meddelanden, genom att klicka på den länken som heter ”Signera e-tjänsten barn- och elevuppgifter”. Först då kommer informationen in till Växjö kommun.

Observera att e-tjänsten i nuläget inte är aktuell för gymnasiet.

E-legitimation kan du skaffa via din bank.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa