Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet är personligt och därför ska den som har gångproblem stå som sökande. När kommunen fått in din ansökan görs en bedömning om du är berättigad att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ibland kan handläggare behöva kontakta dig eller din läkare för mer information. Handläggningstiden är normalt ca 4 veckor.

När du ansöker första gången ska du bifoga ett foto och din egenhändiga namnteckning. Bilagan kan laddas ner till höger under "Hämta Blanketter" där du fäster fotot på bilagan samt skriver under med din namnteckning. Du kan välja om du vill göra det direkt i tjänsten eller skicka in eller lämna det till Växjö kommun efter det att gjort ansökan elektroniskt. Väljer du att göra det direkt i tjänsten kan du antingen scanna in bilagan alternativ ta ett foto som du sedan bifogar i ansökan. Tänk på att om du bifogar ett foto så måste bilden vara skarp och tydlig.

Handläggare kontaktar dig när tillståndet är klart, parkeringskortet ska kvitteras ut personligen i kommunhuset, ta med legitimation. Om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in det gamla parkeringskortet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Mer information och riktlinjer hittar du här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa