Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning

LÄS MER

Preliminär beräkning för vård och omsorg i  Växjö kommun

Den som får stöd via hemtjänst, särskilt boende och kommunal hälso- och sjukvård betalar en avgift. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Växjö kommun räknar ut avgiften utifrån din redovisning av inkomster och boendekostnader. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte Växjö kommun hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. 

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en ungefärlig och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid Växjö kommuns avgiftsbeslut som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information på Växjö Kommuns webbplats:

Avgifter i omsorgen

Frågor om e-tjänsten

Växjö kommuns kontaktcenter
Info@vaxjo.se
0470-410 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa