Anmäl installation av cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla installation av cistern i Växjö kommun!

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan installationen påbörjas.

Vid placering och installation av cisternen ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps aktuella föreskrifter följas. För att undvika spill till mark och vatten bör cisternen placeras på hårdgjord yta som till exempel en betongplatta. Plattan bör även omfatta tankplatsen. Eventuellt kan det vara aktuellt med påkörningsskydd mot fordon. Cisternens sidor ska vara åtkomliga för kontroll.

  • Informationsplikten gäller vid installation av cistern som rymmer mer än 1 m3 eller mer diesel, eldningsolja eller spillolja, som ska placeras ovan mark inom- eller utomhus eller i mark (nedgrävd).
  • Informationsplikten gäller även vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Innan anläggningen tas i bruk ska den kontrolleras av ackrediterat företag. Kopia av kontrollen ska skickas till Miljö- och byggnämnden via E-tjänsten "Lämna in kontrollrapport cistern" https://e-tjanster.vaxjo.se/vk-moh-kontrollrapportcistern

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa