Ansök om uttag från överförmyndarspärrat konto - god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare ska ansöka om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto hos överförmyndarnämnden.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till att få göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto. Samtycket ska inhämtas innan åtgärden utförs. Om huvudmannen förstår vad saken gäller ska denna signera ansökan alternativt lämna samtycke tillsammans med ansökan. Detta gäller inte vid förvaltarskap eller när huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan lämna sitt samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa