Lämna interpellation eller motion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänst för förtroendevalda i Växjö kommun

Denna e-tjänst ska användas för att lämna motion eller interpellation till kommunfullmäktige.

Kommunkansliet tar emot och hanterar inkommen information från e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa