Anmälan om förändring i restaurangverksamhet med serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl om förändring i restaurangverksamhet med serveringstillstånd enligt 9 kap. 11 § alkohollagen

Vissa förändringar i din restaurangverksamhet måste anmälas till kommunen. Här kan du som har ett gällande serveringstillstånd anmäla förändringar i verksamheten och/eller bolaget.

Förändringar i ägande och/eller styrelse
Det kan till exempel vara att en person (såsom aktieägare, styrelseledamot, firmatecknare, finansiär etc) lämnat bolaget eller att en ny person tillkommit.

Upphörande av serveringstillstånd på egen begäran
Du kan anmäla att ett gällande serveringstillstånd ska upphöra; omedelbart, från ett visst datum eller när en ny ägare beviljats tillstånd.

Förändringar i kontaktuppgifter
Du kan anmäla ändrade kontaktuppgifter för serveringsstället och tillståndshavaren (ägaren). Kontaktperson, adress, telefon, e-post mm.

Förändringar i verksamhet
Du kan anmäla förändringar avseende verksamhetens inriktning, tillfälligt uppehåll eller enklare ombyggnation (har exempelvis serveringsytan utökats/ändrats krävs ansökan om förändring i befintligt tillstånd).

I vissa fall kan även andra förändringar vara anmälningspliktiga, som när en restaurangchef byts ut. Ta kontakt med alkoholhandläggare om du är osäker på om du behöver anmäla förändringen eller inte.

Förändring som kräver ny ansökan
Om bolagsformen ändras räcker det inte med en anmälan. Då krävs en ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Exempel på ändrad bolagsform är om en enskild firma övergår till ett aktiebolag eller från ett aktiebolag till ett annat.

För mer information om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen lär mer här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa