Anmäl att cistern tagits ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla att en cistern tagits ur bruk!

När du slutar använda en cistern behöver du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Du är skyldig att tömma och rengöra cisternen med tillhörande rörledningar. Du ska även vidta åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas.
Om du hittar en oljeförorening i anslutning till cisternen ska du genast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om kommunens handläggning
Handläggningskostnaden är 984 kronor/handläggningstimme.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa