Lämna in årsrapport för F-gas

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in årsrapport för F-gas!

Den som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där den sammanlagda F-gas mängden uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport.

Rapporten ska vara hos kommunen senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Du kan som ombud för företaget fylla i företagsuppgifterna manuellt, men måste logga in med din bank-id då vi kräver signering.

Kom ihåg att endast lämna in en årsrapport per anläggning även om de är på samma fastighet. 

På grund av tekniska begränsningar går det bara att lämna in en årsrapport per anläggning via denna e-tjänst. Har du flera årsrapporter att lämna in samtidigt kan du göra det via mail till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se.

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Årsrapport

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa