Ansökan om tjänstepension

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om kommunal tjänstepension

OBS! Denna e-tjänst ska inte användas för personer med skyddad identitet

E-tjänsten avser endast intjänad pensionsrätt till och med 1997-12-31 och/eller eventuell förmånsbestämd ålderspension.

  • Ansöker om kommunal tjänstepension intjänad 1998 och senare gör du hos det försäkringsbolag du valt.
  • Ansöker om Allmän pension gör du hos Pensionsmyndigheten.

Om du har rätt till en intjänad pensionsrätt eller en förmånsbestämd ålderspension ska ansökan vara pensionshandläggaren tillhanda 3 månader innan pensionen ska börja utbetalas. Dessa pensioner kan tidigast utbetalas från och med den kalendermånad du fyller 61 år och senast kalendermånaden efter att du fyller 67 år.

Pensionsrätter

Intjänad pensionsrätt kan du ha rätt till ifall du varit anställd vid övergången till avgiftsbestämd ålderspension 1997/1998. Förmånsbestämd ålderspension kan gälla för dig som omfattas av KAP-KL och med en årsinkomst på över 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar en årsinkomst på 532 500kr för 2022.

Intjänad pensionsrätt

Temporärt uttag av intjänad pensionsrätt innebär att den intjänade pensionsrätten 1997-12-31 får användas som temporär pension före 65 års ålder.

Partiellt uttag

Partiellt uttag innebär att den som medges avgå från en del av sin anställning har rätt till tjänstepension för den delen tidigast från och med 61 år. 

Avgiftsbestämd ålderspension

Denna tjänstepension ansöks hos det försäkringsbolag som du valt. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa