Anmälan om kryddning av snaps

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kryddning av snaps i den egna verksamheten enligt 8 kap. 3 § alkohollagen

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

För att ha rätt att krydda spritdryck enligt bestämmelsen måste tillståndshavaren först göra en anmälan till kommunen. Innan sådan anmälan har gjorts föreligger inget rätt att krydda spritdrycken. När alkoholhandläggare registrerat anmälan får du krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Det gäller bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen.

För mer information om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen lär mer här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa