Anmälan om installation av fettavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om installation av fettavskiljare för livsmedelsverksamheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägaren har huvudansvaret för att fastighetens lokaler och installationer är anpassade för att en livsmedelsverksamheten ska kunna bedrivas utan att fetthaltigt avloppsvatten släpps till det allmänna avloppssystemet. Mer information om vilka regler gäller för utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten till kommunens avloppssystem hittar du på Fett i avloppet - Växjö kommun (vaxjo.se)

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Växjö kommun
info@vaxjo.se
0470-41000
www.vaxjo.se

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
sbn@vaxjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa