Anmälan om påkoppling till enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla om påkoppling till enskild avloppsanläggning

Om du ska koppla på en ny byggnad eller göra omfattande om- eller utbyggnationer som påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning krävs en anmälan. 

Denna gör du enklast genom denna e-tjänst, tänk på att du måste bifoga en situationsplan/fastighetskarta som innehåller: 

  • Placering av egen vattenbrunn

  • Andra vattenbrunnar inom minst 100 meter från avloppsanläggningen

  • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration)

  • Eventuell jordvärmeslinga, borrhål för bergvärme eller dylikt

  • Planlösning på befintligt bostadshus samt planerad byggnation

Du kan använda denna E-tjänst för att få en primärkarta i PDF

Avgift för tillståndsprövning

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 

Ansök via e-tjänst

Du kan använda tjänsten både som fastighetsägare eller entreprenör. Är du entreprenör behöver du veta fastighetsägarens personnummer och kontaktuppgifter (e-post, mobilnummer) som vi använder för att skicka ut en notis för att denne skall kunna signera ansökan/anmälan. Det är först då samtliga parter signerat ansökan/anmälan som Växjö kommun får tillgång till densamma.

När du företräder ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa