Begär insats enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Här begär du insatser enligt LSS. För att få insatser enligt denna lag ska man tillhöra personkretsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. 

LSS gäller för personer med
- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

Läs mer om olika insatser enligt LSS.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa