Hälsodeklaration - MRB och/ eller Turberkulos - Extern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Denna e-tjänst ska inte användas för personer med skyddad identitet

Tjänsten besvaras inför nyanställning, vikariat-anställning, annan form av tjänstgöring (exempelvis via bemanningsföretag), praktik, studiebesök för personal som deltar i vårdtagarnära arbete, inklusive tandvårdspersonal, vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande vårdpersonal som kommer att delta i vårdtagarnära arbete.

Kontrollen avser att förhindra spridning av multiresistenta bakterier (MRB) i svensk sjukvård och tuberkulos i samhället.
Kontrollen gäller ej vid studiebesök där individen endast är passiv åskådare. E-tjänsten ska även fyllas i om en person har arbetat inom vården eller vårdats utomlands eller i Sverige, i ett område där det finns spridning av MRB.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgen MAS - Marita Jonsson eller Sofie Erngård

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelse
info@vaxjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa