Dexter

LÄS MER

Dexter blir SAITS


Systemet Dexter byts nu ut mot ett nytt och modernare system för dig som vårdnadshavare. Därför kommer vi under veckorna 49–50 att behöva stänga Dexter för att göra övergången till det nya systemet. Dexter är ett digitalt system som används exempelvis vid ansökan om barnomsorgsplats och inlämning av schema för förskola och fritidshem.

Förberedelse för nytt system
Under tiden vecka 49–50 när Dexter är stängt behöver vi hantera ansökningar, platserbjudande, placeringar och schema på pappersblanketter. Ditt barns förskola och fritidshem kan hjälpa dig med blanketter. De scheman som redan är inlämnade i Dexter kommer inte att flyttas med till det nya systemet. Därför ber vi dig att lägga in nytt schema för barnomsorg i det nya systemet, från den 16 december och senast den 14 januari. Här kan du läsa mer.

SAITS lanseras 16 december
Det nya systemet ska vara på plats från den 16 december och du som vårdnadshavare loggar då in med BankID. I det nya systemet SAITS kommer du också efter den 16 december att kunna ansöka om plats i förskola, plats på fritidshem, få erbjudande om plats, registrera inkomst och säga upp plats. Efter den 16 december kommer det att finnas länk på vår hemsida för att logga in till SAITS på www.vaxjo.se/forskolor.
 

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan till fritids, förskoleklass eller skola gör du på samma sätt som idag, det
vill säga genom appen för Dexter, frånvaroanmälan via Dexter eller via telefon.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter, Utbildningsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontouppgifter i Dexter