Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ett tillfälligt serveringstillstånd behövs för att servera alkoholdrycker under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle, till allmänheten eller slutna sällskap.

Till allmänheten: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten behövs för att vid enstaka tillfällen kunna servera alkoholdrycker till allmänheten, till exempel i samband med festivaler.

Till slutet sällskap: Vid servering av alkoholdrycker till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behövs ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel vid en föreningsfest. Slutet sällskap innebär att deltagarna har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Det kan till exempel vara en förening eller en annan sammanslutning. Du som arrangör ska i förväg känna till vilka personer som är inbjudna. Har du serveringstillstånd för slutet sällskap får du inte släppa in oanmälda gäster medan tillställningen pågår. 
Mer information om serveringstillstånd till slutna sällskap finns att läsa på Växjö kommuns hemsida här

För mer information om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen lär mer här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa