Lämna uppgifter till överförmyndarnämnden

LÄS MER

Denna e-tjänst är till för att myndigheter och banker ska kunna lämna in en uppgift som överförmyndarnämnden har begärt. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Aktnummer på den som ärendet gäller. Aktnummer finns på begäran som skickats från överförmyndarnämnden.
  • Filer som ska bifogas i format .doc, .docx och .pdf.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa