Bli kontaktperson -Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bli kontaktperson

Vi söker personer från 18 år med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter. Uppdraget kräver ingen speciell utbildning eller erfarenhet.  Kontaktpersonen ska ha ett engagemang och ha utrymme för att kunna utföra uppdraget. 

Du kan bli kontaktperson för barn, ungdomar eller en vuxen som lever i social utsatthet, med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller med psykisk ohälsa, missbruk eller sociala problem. Du kan också bli kontaktperson för en vuxen över 80 år.

Kontaktpersonens roll

Kontaktperson enligt SoL ska fungera som ett stöd på fritiden genom att till exempel träffas på stan över en fika eller andra lämpliga fritidsaktiviteter. Kontaktperson enligt LSS ska fungera som en kompis som man kan umgås med och hitta på aktiviteter tillsammans med. 

Det kan till exempel vara att:

  • Följa med på olika aktiviteter som bio, café, idrott sportevenemang beroende på intresse och lust. 
  • Ge råd och stöd vid behov
  • Socialt umgänge i form som vän 

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om brukarens personliga förhållanden.

Utredning

Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig i uppdragskommunen. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, tex polisens belastningsregister.

Avtal och ersättning

Som kontaktperson har du ingen anställning utan får ett mindre arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg av aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.  

Uppdraget kan när som helst avslutas av båda parter.

 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa