Orosanmälan för barn och unga som far illa

LÄS MER

Att anmäla
Gäller det en akut anmälan bör du kontakta oss via telefon 0470-435 90, läs mer på vaxjo.se.

Du kan anmäla oro för barn eller ungdom till socialtjänsten via denna e-tjänst. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Mer information om när du bör göra och vad att göra en anmälan innebär hittar du på vaxjo.se.

Anmälningsskyldighet för dig som jobbar med barn
Om du i ditt arbete träffar barn och ungdomar som far illa är du enligt lag skyldig att kontakta oss när du misstänker att någon far illa. Det kallas för anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen kapitel 14. Det gäller exempelvis om du arbetar på skola, barnomsorg, fritids, sjukvården, polis, kriminalvård eller liknande. En sådan anmälan kan inte vara anonym. Mer information finns på socialstyrelses hemsida.

Vad händer sedan?
Anmälningar om barn som misstänks fara illa tas emot av socialsekreterare på gemensam mottagning. En akut skyddsbedömning görs samma dag, inom 24 timmar, som anmälan kommer till socialkontoret. En socialsekreterare kan kontakta dig per telefon för kompletterande frågor. Socialsekreteraren tar ställning till vad nästa steg blir, beroende på innehållet i anmälan.  
  
I regel sker en förhandsbedömning av ärendet. Under förhandsbedömningstiden, som får ta högst 14 dagar från inkommen anmälan, inhämtas mer information kring barnet eller den unges situation och kontakt tas med de personer/myndigheter som kan ha information om barnet/den unge.  
  
Om det efter förhandsbedömningen fortfarande kvarstår misstanke att barnet/den unge far illa, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagens 11 kap § 1.  

Fråga om inloggning

Vill du göra en anonym anmälan så behöver du inte logga in. Vill du lämna dina kontaktuppgifter som privatperson eller i din tjänsteutövning underlättar det för dig att logga in då dina uppgifter fylls i automatiskt genom identifiering med e-legitimation.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa