Ansök om att själv ta hand om latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om eget omhändertagande av latrin!

Att du själv tar hand om din latrin kan medges om du kan ta hand om latrinen på ett, ur miljö- och smittspridningssynpunkt, bra sätt. Omhändertagandet ska ske på den egna fastigheten.
Latrin ska komposteras eller behandlas innan det används eftersom det kan innehålla sjukdomsframkallande organismer. För att förhindra att smittämnen sprids måste latrinen samlas upp i en tät behållare med en volym som medger att kompostering kan ske under 2 år. Avfallet ska komposteras under minst 2 år eller i varmkompostering där temperaturen är minst 50°C i minst en vecka.
Användning i trädgård
  • För att få sprida urin i trädgård krävs en yta på minst 40–50 m2 per person och år.
  • Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, med urin ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd.
  • Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård behövs en yta på minst 10 m2 per person och år.
  • Om du använder fekalier/latrin för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall, till exempel bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare.
Användningen av latrin får inte leda till olägenheter för närboende.
 
Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.
Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.
 
Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa