Ansök om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till ansökan för Skolskjuts i Växjö kommun

Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort till placeringsskola för elever i grundskolan och grundsärskolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Ansökan sker varje läsår oavsett om man tidigare fått ett positivt beslut.

De som har barn som är berättigade till skolskjuts p g a avstånd behöver inte ansöka om detta.

Vill du läsa mer om riktlinjer kring vad som gäller för att beviljas skolskjuts kan du läsa mer om det på vår hemsida 

Skollagen (10 kap. 32 paragrafen)

Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elever eller vårdnadshavare med skyddad identitet ska inte använda sig av e-tjänsten.

E-tjänsten kräver e-legitimation och måste signeras av sökande.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F - 9

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa