Arvode för Vigselförrättning & Begravningsförrättning

LÄS MER

Arvodesräkning för kommunal förtroendeman i samband med borgerlig vigsel eller borgerlig begravning.

För att ärendet ska hanteras till närmsta huvudutbetalning så måste ärendet vara inskickat senast den 9:de i månaden och chefen måste ha beviljat det senast den 10:de i månaden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa