Ersättning för uppdragstagare - Arbete och välfärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som uppdragstagare inom Arbete och välfärd (Socialtjänsten) ansöka om ersättning för ditt uppdrag som kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj eller särskild förordnad vårdnadshavare.

I e-tjänsten fyller du i din månadsrapport/tidsredovisning, kilometerersättning samt eventuella utlägg. Glöm inte att bifoga dina kvitton om du haft utlägg samt skriv en kommentar om vad ditt utlägg gäller.

Senaste inlämningsdag är den 3:e i varje månad. Observera att du rapporterar endast en kalendermånad i taget och maximalt 3 månader bakåt i tiden.

Är du osäker på om du har rätt till ersättning, hör av dig till din handläggare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa