Lämna förenklad årsräkning - vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som vårdnadshavare eller förmyndare har fått ett beslut om att du ska lämna in en förenklad årsräkning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa