Anmälan om klagomål miljöskydd

LÄS MER

Här kan du lämna in anmälan om klagomål inom miljöskydd.

Om du vill framföra ett klagomål angående miljöskydd kan du använda denna E-tjänst.

Här kan du anmäla nedskräpning i skog och mark, otillåten eldning, buller från verksamheter så som byggplatser eller industrier och bilverkstäder/biltvätt. 

Försök att ge så utförlig information som möjligt, och ange adress eller markera ut platsen för klagomålet i kartan som finns i E-tjänsten.

Väljer du att vara anonym kommer du inte få någon återkoppling från oss och det kan vara svårare att handlägga då vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor.

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden såsom pågående oljeutsläpp kontakta först räddningstjänsten. 

Övrigt

Vill du hellre lämna in klagomål via post eller mail så finns adresserna nedan.

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Mailadress:

Miljokontor@vaxjo.se

Kom ihåg att din E-post adressen kommer att loggas om du mailar in till oss, det finns därför risk att du inte är anonym

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa