Ansökan om modersmål, grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan avser grundskolan. 

Elever i grundskolan och den anpassade grundskolan erbjuds undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Observera att det bara går att ansöka om undervisning i ett modersmål. 

  • Elever kan få modersmålsundervisning från och med årskurs 1 och kan påbörja undervisningen senast höstterminen i årskurs 9. De elever som redan har modersmålsundervisning gör ingen ny ansökan utan eleven förväntas ha det fortsättningsvis.
  • Inför nytt läsår ska du ansöka senast den 15 maj för att erbjudas plats i augusti.
  • Sena ansökningar som uppfyller kraven för modersmålsundervisning och som inkommer efter den 15 maj till den 15 september får start av undervisning  i mån av plats.
  • Ansökningar som inkommer efter den 15 september får vänta till nästkommande läsår. Undantag är elever som kommer inflyttande med pågående modersmålsundervisning under läsåret eller på grund av särskilda skäl.
  • Undervisningen i modersmål pågår till och med årskurs 9. Om du som vårdnadshavare vill avsluta undervisningen tidigare behöver du göra det via e-post till utbf.modersmal@vaxjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa