Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tycker du att något borde förändras i Växjö kommun? Då ska du lämna ett medborgarförslag.

Ett medborgarförslag tas alltid upp i en politisk nämnd. Alla medborgarförslag som kommer in till oss är offentliga handlingar. 
Läs mer om Medborgarförslag 

Alla personer som är folkbokförda i Växjö kommun får lämna medborgarförslag, även barn och ungdomar. Medborgarförslaget kan handla om allt som berör kommunens verksamhet. Varje medborgarförslag får dock bara ta upp ett ämne. 

Fördelen med att det behandlas av ansvarig nämnd är att det tar kortare tid att få ett beslut och att nämnden är specialiserad på just ditt ämne. 
Fördelelen med att kommunfullmäktige behandlar förslaget är att fler förtroendevalda kommer i kontakt med ditt förslag.

Alla medborgarförslag är offentliga.

E-tjänster som kommer in till Växjö kommun räknas som en allmän handling. Med det menas att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, kan du läsa mer om det på www.vaxjo.se/gdpr

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Växjö kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa