Lämna in kontrollrapport för cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna in kontrollrapporter för cistern!

Alla cisterner över en kubikmeter ska kontrolleras regelbundet.

  • 6 års intervall mellan kontrollerna gäller om cisternen eller rörledningarna inte är korrosionsskyddade.
  • 12 års intervall mellan kontrollerna gäller om cisternen eller rörledningarna är korrosionsskyddade.

Denna e-tjänsts innehåll är anpassat till både entreprenör och till den sökande (d.v.s. ägare).

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► E-tjänst alternativ 1 (ärendet överlåts från Entreprenör till den sökande): Entreprenör gör klart e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna signera e-tjänsten.  Den sökande signerar och väljer att skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

► E-tjänst alternativ 2 (ärendet överlåts inte - den sökande fyller i allt): Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten.

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ett företag använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Den sökandes kontaktuppgifter
  • Bilaga - Kontrollrapport

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa