Anmäl installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla installation av värmepumpsanläggning i Växjö kommun!

Anmälan avser utvinning av värme eller kyla ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag mindre än 10 MW. 

Inom skyddsområde för kommunala vattentäkter och/eller om anläggningen är på mer än 10 MW kan tillståndsplikt gälla. Kontakta Växjö kommun för mer information.

Om berg- eller ytjordvärme ska anläggas i närheten av känd fornlämning/kulturlämning, så tag i god tid kontakt med Länsstyrelsen för eventuellt tillstånd.

Du är skyldig att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- och avloppsledningar finns. Om du avser att utnyttja annans mark eller vattenområde ska du bifoga en kopia av skriftlig överenskommelse. För att vara säker på att få nyttjanderätt även i framtiden så bör ett gällande servitutsavtal upprättas mellan markägarna.

Du kan använda denna E-tjänst för att hämta en primärkarta

På vissa platser är risken för miljöpåverkan för stor för att värmepumpsanläggningar ska få inrättas, trots skyddsåtgärder. Nämnden har i sådana fall möjlighet att förbjuda anläggningen.
Exempel på platser är:

  • inom primärt skyddsområde för kommunala vattentäkter
  • inom påverkansområde för pågående eller nedlagda avfallsupplag
  • i närheten av vattentäkter som omfattas av livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten

Grannyttrande vid borrning av bergvärme

När du ska borra för bergvärme mindre än 10 meter från tomtgräns ska grannar ha möjlighet att yttra sig enligt 19 kap 4§ miljöbalken. För att yttra sig ska grannar först ha sett din anmälan inklusive tomtkarta med placering av tänkt borrhål. Efter det att du slutfört e-tjänsten kommer du att ha tillgång till din ansökan i PDF format via ärendet under Mina Sidor. Blankett för grannyttrande finner du under "Blanketter" då vi tyvärr ännu inte har möjlighet att erbjuda detta som en digital tjänst. 

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa