Ansökan om modersmål, gymnasiet

LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan avser gymnasiet. 

Elever i gymnasieskolan erbjuds undervisning i modersmål om: 

  1. minst en vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  2. för kursen modersmål 1 behöver eleven ha betyg i ämnet från årskurs 9, alternativt motsvarande kunskaper (detta testas av modersmålslärarna).

För att läsa modersmål på gymnasiet måste eleven aktivt söka modersmålskurserna. Modersmål kan läsas som individuellt val eller utökat program.  Varje kurs läses över ett läsår. 

Observera att det bara går att ansöka om undervisning i ett modersmål. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi på förhand fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket. 

Du kan även följa ärendet och få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa