Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan som förlängt hämtningsintervall för slam/dispens av slamtömning 

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

Om avloppet inte har använts på länge och inte kommer att användas inom de närmaste fem åren kan du ansöka om dispens av slamtömning. Det beslutet är tidsbegränsat till fem år.

När avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren. Då finns risk att ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om det sker förändringar som kan öka belastningen av slamavskiljaren ska du kontakta det regionala avfallsbolaget SSAM, som ansvarar för slamtömning i Växjö kommun. Det kan till exempel handla om att det blir fler personer i bostaden.

Om kommunens handläggning

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa