Anmälan om uppstartad eller avslutad servering eller detaljhandel med folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om detaljhandel av folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen eller om servering av folköl enligt 8 kap. 8 § alkohollagen

För att få sälja eller servera folköl måste du först göra en anmälan till kommunen. På försäljningsstället måste du även sälja livsmedel eller maträtter. Med folköl menas öl med en alkoholhalt som är högre än 2,25 volymprocent men max 3,5 volymprocent.

Försäljningen av folköl får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Du måste även anmäla om du slutar att sälja folköl.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • Egenkontrollprogram (blankett finns på kommunens hemsida här

När du ska sälja folköl behöver du upprätta ett egenkontrollsprogram som du skickar in tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

  • Beskrivning av matutbudet
  • Registrering av livsmedelsanläggning

För att få sälja folköl i butik måste du även sälja livsmedel i butiken. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.

För att få servera folköl i ett matställe behöver du även servera mat. Matstället måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.

Du kan läsa mer om folkölsförsäljning på kommunens hemsida här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa