Uttag av stomnätspunkter

LÄS MER

Via denna karttjänst går det att söka punkter och få fram punktens koordinater, markering och en punktbeskrivning. Det går även att skriva ut punktbeskrivningarna. Du kan enkelt söka flera punkter och få punktnummer och koordinater skickade till dig med e-post.
Tjänsten är kostnadsfri och anpassad för alla typer av skärmar så du ska kunna få information om punkterna även ute i fält.
Växjö kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet. Punkterna kan utan vår vetskap förstörts eller rubbats.Meddela gärna via e-post om du upptäcker något problem med punkterna

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter, Mät- och GIS avdelningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00