Ansökan om dispens från regler angående gödselspridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om dispens från regler angående gödselspridning Växjö kommun!

Ansökan gäller dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket, som säger att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december – 28 februari ska brukas ned samma dag.

Om kommunens handläggning

För hantering av din ansökan tas det ut en avgift på 984 kr/handläggningstimme.

Ansökningar som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Karta över skiften

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa