Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla spridning av bekämpningsmedel i Växjö Kommun!

Du behöver anmäla spridning av bekämpningsmedel minst fyra veckor innan.

Anmälan gäller om du utför spridning:

  • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
  • på banvallar
  • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Den som hanterar bekämpningsmedel ska förhindra att människor eller miljö skadas. Du ska undvika att välja sådana medel som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön. De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Om kommunens handläggning

För handläggning av ärendet tas en timavgift ut enligt gällande taxa på 1 017 kr /handläggningstimme.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden .

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format
  • Fotografi på etiketten av bekämpningsmedlet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa