Anmälan om klagomål livsmedel

LÄS MER

Anmäla klagomål på livsmedelshantering

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang så gör vi en utredning. Det är också bra om du vänder dig direkt till företaget. Vi handlägger klagomål gällande hygien eller felaktig märkning/presentation.

Om det handlar utgångna produkter eller om du har köpt en vara som är dålig, kontakta butiken eller tillverkaren då vi inte handlägger dessa ärenden. Du kan  gå in och läsa mer på Livsmedelsverket om regler kring datummärkning .

När du lämnar in ett klagomål på en vara är det bra att vara så specifik som möjligt namnet på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer/batchnummer.  Du kan också bifoga en bild på varan och gärna bild på innehållsförteckningen/ingrediensförteckningen om klagomålet rör felmärkning.

När du lämnar in ett klagomål på bristande hygien eller felaktig hantering av livsmedel är det bra om du kommer ihåg tidpunkt för iakttagelsen och namnet på restaurangen/butiken/inköpsstället.
 
Du kan välja att inte lämna namn och kontaktuppgifter men vi kan då inte kontakta dig för vidare frågor.

Övrig information

Vill du hellre lämna in klagomål via post så finns adress nedan

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa