Ansök om samtycke - vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för att du som vårdnadshavare eller förmyndare ska ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden till t ex arvskifte, försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt, placering av tillgångar i aktier, att barnet driver rörelse osv.

Som förmyndare är du skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till arvskifte, försäljning eller köp av fast egendom och bostadsrätt, placering av tillgångar i aktier, att barnet driver rörelse osv. Samtycket ska inhämtas innan åtgärden utförs. Om barnet har fyllt 16 år ska denne signera samtycket alternativt lämna samtycke tillsammans med ansökan.

Om ni är två vårdnadshavare eller förmyndare för barnet ska båda signera ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa