Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

LÄS MER

För elever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie förskoleklass/skola. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ. God insyn i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23-25§§.