Lämna synpunkter till kommunen

LÄS MER

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Du kan välja att framföra dina synpunkter anonymt, utan att ange ditt namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in till kommunen registreras, dokumenteras och besvaras av ansvarig tjänsteman inom någon vecka. 

Vem får lämna in en synpunkt?

Synpunkter får lämnas av alla.

Offentlig handling

En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling som alla kan ta del av. Handlingar publiceras i webbdiariet, samt i kallelser och protokoll på Växjö kommuns webbplats. Om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa