Begäran om anstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare vill begära anstånd med att lämna in till exempel en årsräkning. Du måste ange till vilket datum du önskar att anståndet ska gälla samt skäl till att du begär anstånd

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa