Ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

 

Ansökan och beslut

Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assisten­ten är sjuk.
På den separata ansökan måste det framgå det fakturanummer som är knutet till ansökan.

Ansökan hanteras enligt sedvanlig myndighetsutövning och LSS-handläggare fattar beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Ansökan behandlas utifrån framkomna uppgifter och kan komma att avslås vid ofullständigt underlag.

 

Faktura

 

Inkommen faktura behandlas endast som underlag till en ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Faktisk merkostnad ska redovisas och styrkas med begärda uppgifter.

Den faktura med underlag som knyts till ansökan skickas separat till kommunen.
Växjö kommun arbetar för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska, enligt ny europeisk standard. Referenskoden för sjuklönefakturor är 3352027.

 

Med fakturan ska följande handlingar bifogas:
Kopia av den sjuke assistentens tidrapport samt assistentens ordinarie schema.

Kopia av vikariens tidrapport som är styrkt av assistansberättigad/kunden

Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön/månadslön)

Uppgift om storlek på semesterersättning

Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader (exempel OB, jourersättning).

Uppgift om storlek på sociala avgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa