Ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

 

Ansökan och beslut

Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. På den separata ansökan måste det framgå det fakturanummer och fakturadatum som är knutet till ansökan. 

Ansökan hanteras enligt sedvanlig myndighetsutövning och LSS-handläggare fattar beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Ansökan behandlas utifrån framkomna uppgifter och kan komma att avslås vid ofullständigt underlag.

 

Faktura och underlag

Inkommen faktura behandlas endast som underlag till en ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Faktisk merkostnad ska redovisas och styrkas med begärda uppgifter.

Den faktura med underlag som knyts till ansökan skickas separat till kommunen.
Växjö kommun arbetar för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska, enligt ny europeisk standard. Referenskoden för sjuklönefakturor är 3352027.

 

Med fakturan ska följande handlingar bifogas

 • Beräkningsunderlag av merkostnaderna i samband med ordinarie assistens sjukdom som ska innehålla:

Uppgift om storlek på den sjuke assistentens ordinarie lön, ob och jourersättning

Uppgift om karensavdrag och antal sjuklönetimmar som ska ersättas

Uppgift om storlek på semesterersättning i procent

Uppgift om storlek på sociala avgifter i procent

Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader i procent

Uppgift om fördelning av kostnader mellan stat och kommun under covid-19

 

Förutom beräkningsunderlaget ska följande uppgifter lämnas:

 • Den sjuke assistentens tidsredovisning från Försäkringskassan som är styrkt av assistansberättigad/kunden
   
 • Den sjuke assistentens ordinarie schema
   
 • Vikariens tidsredovisning från Försäkringskassan som är styrkt av assistansberättigad/kunden
   
 • Redovisning för den sjuke assistentens sjukperiod och vilka vikarier som ersatt dennes ordinarie arbetspass
   
 • Läkarintyg om den sjuke assistentens sjukperiod överstiger 7 dagar 
   
 • Försäkringskassans beslut om omfattning av statens ersättning för merkostnader av sjuklöner under covid-19

Kommunen kan komma att begära ytterligare uppgifter om det behövs för att ärendet ska bli utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation eller mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa