Lämna in svar för lantbruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in svaren på enkät om lantbruk!

Miljö- och byggavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför nu en inventering av de lantbruk som finns i våra system. Du får detta brev då du står som aktiv lantbrukare men där vi saknar uppgifter om din verksamhet. 
Växjö kommun är tillsynsmyndighet på bland annat lantbruk när det gäller hantering av gödsel, avfall och bekämpningsmedel. Vi har därför en skyldighet att hålla våra system uppdaterade med aktuell information om de verksamheter som finns. 

Lämna in via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som lämnar in svaren.

Vid frågor

Skicka e-post till: mbn@vaxjo.se

Eller ring 0470 - 410 00 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa